phương pháp đề về kép mai đánh con lô nào?

      Chức năng bình luận bị tắt ở phương pháp đề về kép mai đánh con lô nào?

Dựa vào phương pháp bạc nhớ, khi đề về kép bằng thì hôm sau sẽ có các con lô xuất hiện tương ứng với nó.

Hôm nay đề về kép bằng 00, ngày mai thường có các con lô 03, 60, 52, 87

Hôm nay đề về kép bằng 11, ngày mai thường có các con lô 01, 18, 29, 86

Hôm nay đề về kép bằng 22, ngày mai thường có các con lô 49, 94, 07, 70

Hôm nay đề về kép bằng 33, ngày mai thường có các con lô 07, 70, 23, 32

Hôm nay đề về kép bằng 44, ngày mai thường có các con lô 28, 82, 39, 93

Hôm nay đề về kép bằng 55, ngày mai thường có các con lô 02, 20, 48, 84

Hôm nay đề về kép bằng 66, ngày mai thường có các con lô 34, 43, 19, 91

Hôm nay đề về kép bằng 77, ngày mai thường có các con lô 17, 71, 24, 42

Hôm nay đề về kép bằng 88, ngày mai thường có các con lô 04, 40, 58, 85

Hôm nay đề về kép bằng 99, ngày mai thường có các con lô 20, 02, 50, 05

Đề về kép lệch bóng dương thì ngày mai chúng ta nên đánh con lô nào?

Hôm nay đề về kép lệch 05, hôm sau nên đánh con lô 03, 30, 05, 50

Hôm nay đề về kép lệch 50 , hôm sau nên đánh con lô 02, 20, 15, 51

Hôm nay đề về kép lệch 16, hôm sau nên đánh con lô 01, 10, 06, 60

Hôm nay đề về kép lệch 61, hôm sau nên đánh con lô 23, 32, 69, 96

Hôm nay đề về kép lệch 27, hôm sau nên đánh con lô 00, 55, 16, 61

Hôm nay đề về kép lệch 72, hôm sau nên đánh con lô 38, 83, 59, 95

Hôm nay đề về kép lệch 38, hôm sau nên đánh con lô 23, 32, 67, 76

Hôm nay đề về kép lệch 83, hôm sau nên đánh con lô 29, 92, 59, 94

Hôm nay đề về kép lệch 49, hôm sau nên đánh con lô 33, 88,03, 30

Hôm nay đề về kép lệch 94, hôm sau nên đánh con lô 06, 60, 56, 65

Đề về kép lệch bóng âm thì ngày mai chúng ta nên đánh con lô nào?

Hôm trước đề về kép âm 07, hôm sau chọn đánh lô 13, 31, 06, 60

Hôm trước đề về kép âm 70, hôm sau chọn đánh lô 19, 91, 38, 83

Hôm trước đề về kép âm 41, hôm sau chọn đánh lô 13, 31, 78, 87

Hôm trước đề về kép âm 14, hôm sau chọn đánh lô 89, 98, 33, 88

Hôm trước đề về kép âm 29, hôm sau chọn đánh lô 01, 10, 68, 86

Hôm trước đề về kép âm 92, hôm sau chọn đánh lô 12, 21, 26, 62

Hôm trước đề về kép âm 36, hôm sau chọn đánh lô 33, 88, 25, 52

Hôm trước đề về kép âm 63, hôm sau chọn đánh lô 80, 08, 10, 01

Hôm trước đề về kép âm 58, hôm sau chọn đánh lô 22, 77, 80, 08

Hôm trước đề về kép âm 85, hôm sau chọn đánh lô 20, 02, 11, 66

Đề về sát kép thì ngày mai chúng ta nên đánh con lô nào?

Bộ sát kép có 20 số đề, các cao thủ lô đề đi trước đã tìm ra quy luật của lô về theo đề sát kép, nếu hôm nay đề về sát kép các anh em hãy chú ý đánh các con sau nhé:

Hôm nay đề về sát kép 01, hôm sau bạn chọn lô 44, 99, 07, 70

Hôm nay đề về sát kép 09, hôm sau bạn chọn lô 68, 86, 38, 83

Hôm nay đề về sát kép 10, hôm sau bạn chọn lô 44, 99, 89, 98

Hôm nay đề về sát kép 12, hôm sau bạn chọn lô 22, 77, 16, 61

Hôm nay đề về sát kép 21, hôm sau bạn chọn lô 13, 31, 16, 61

Hôm nay đề về sát kép 23, hôm sau bạn chọn lô 39, 93, 36, 63

Hôm nay đề về sát kép 32, hôm sau bạn chọn lô 24, 42, 49, 94

Hôm nay đề về sát kép 34, hôm sau bạn chọn lô 28, 82, 37, 73

Hôm nay đề về sát kép 43, hôm sau bạn chọn lô 00, 55, 18, 81

Hôm nay đề về sát kép 45, hôm sau bạn chọn lô 44, 99, 45, 54

Hôm nay đề về sát kép 54, hôm sau bạn chọn lô 59, 95, 01, 10

Hôm nay đề về sát kép 56, hôm sau bạn chọn lô 13, 31, 28, 82

Hôm nay đề về sát kép 65, hôm sau bạn chọn lô 17, 71, 46, 64

Hôm nay đề về sát kép 76, hôm sau bạn chọn lô 59, 95, 29, 92

Hôm nay đề về sát kép 78, hôm sau bạn chọn lô 38, 83, 10, 01

Hôm nay đề về sát kép 87, hôm sau bạn chọn lô 28, 82, 17, 71

Hôm nay đề về sát kép 89, hôm sau bạn chọn lô 03, 30, 08, 80

Hôm nay đề về sát kép , hôm sau bạn chọn lô 38, 83, 37, 73

 soi cầu miền bắc siêu chuẩn 

dự đoán víp bạch thủ lô 2 nháy mb hôm nay

dự đoán víp bạch thủ lô mb hôm nay

dự đoán víp song thủ lô mb hôm nay

dự đoán víp bạch thủ lô kép mb hôm nay

dự đoán víp song thủ lô kép mb hôm nay

dự đoán víp bạch thủ đề mb hôm nay

dự đoán víp song thủ đề mb hôm nay

dự đoán víp dàn đề 4 số mb hôm nay

dự đoán víp dàn đề 6 số mb hôm nay

dự đoán víp dàn đề 8 số mb hôm nay

dự đoán víp dàn đề 10 số mb hôm nay

dự đoán víp dàn lô 4 số mb hôm nay

dự đoán víp dàn lô 6 số mb hôm nay

dự đoán víp dàn lô 8 số mb hôm nay

dự đoán víp dàn lô xiên 2 mb hôm nay

dự đoán víp dàn lô xiên 3 mb hôm nay

dự đoán víp dàn lô xiên 4 mb hôm nay

dự đoán víp 3 càng mb hôm nay

dự đoán víp dàn 3 càng 2 số mb hôm nay

dự đoán víp dàn lô 10 số mb hôm nay

dự đoán víp đề đầu đuôi mb hôm nay

 soi cầu miền nam siêu chuẩn 

dự đoán víp xỉu chủ mn hôm nay

dự đoán víp giải đặc biệt mn hôm nay

dự đoán víp giải 8 mn hôm nay

dự đoán víp bao lô mn hôm nay

dự đoán víp cặp xỉu chủ mn hôm nay

dự đoán víp song thủ lô mn hôm nay

dự đoán víp đầu đuôi giải 8 mn hôm nay

dự đoán víp đầu đuôi đặc biệt mn hôm nay

dự đoán víp lô 3 số mn hôm nay

 soi cầu miền trung siêu chuẩn 

dự đoán víp xỉu chủ mt hôm nay

dự đoán víp giải đặc biệt mt hôm nay

dự đoán víp giải 8 mt hôm nay

dự đoán víp bao lô mt hôm nay

dự đoán víp cặp xỉu chủ mt hôm nay

dự đoán víp song thủ lô mt hôm nay

dự đoán víp đầu đuôi giải 8 mt hôm nay

dự đoán víp đầu đuôi đặc biệt mt hôm nay

dự đoán víp lô 3 số mt hôm nay